Hội Thảo Du Học Nhật Bản (JASSO) 06/10/2018 tại Khách sạn REXMời các bạn tham dự Hội Thảo Du Học Nhật Bản (JASSO) 2018. Ngày thứ bảy 06/10/2018 tại Khách sạn REX.


PDF