MIRAI HUMAN TUYỂN GẤP 20 NAM/NỮ GIA CÔNG CƠ KHÍ & Y TÁ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢNMIRAI HUMAN TUYỂN GẤP 20 NAM/NỮ GIA CÔNG KHÍ (tiện, nguội, mạ điện, hàn, dập kim loại, sơn, xi mạ, thi công máy móc) & Y TÁ (chăm sóc người lớn tuổi, chăm sóc người bệnh tại nhà)


Đây là một cơ hội lớn đối với lao động Việt Nam yêu thích hoặc có chuyên môn liên quan đến lĩnh vực Xây dựng & Cơ khí nhằm nâng cao tay nghề, rèn luyện Nhật ngữ, tích lũy vốn & kinh nghiệm để phát triển năng lực bản thân và sự nghiệp trong tương lai.