Ngày hội Mottainai Fair 2017Mottainai có nghĩa là "đừng có lãng phí", tiếng Anh là "Don't watse", và tiếng Nhật là Mottainai. Cách đọc: MỐT+TAI+NAI= MOTTAINAI. Đây là từ tiếng Nhật đã được quốc tế hóa như từ sashimi, sushi, sukiyaki... Theo Wikipedia, Mottainai là một từ cổ trong đạo Phật, có liên quan đến triết lý trong đạo Shinto, nghĩa là các sự vật đều có linh hồn. 

Vì vậy, đối với những đồ vật ta không dùng nữa nhưng vẫn còn giá trị sử dụng thì không nên lãng phí mà nên chuyển cho người khác dùng, đồ dùng có thể cũ, không còn giá trị với người này nhưng sẽ mới, và có giá trị với người khác như tiếng Việt mình hay nói "Cũ người, mới ta."
Lễ hội MOTTAINAI 2017 nhằm khuyến khích mọi người đừng nên lãng phí. Nếu anh chị có nhiều đồ cũ, còn tốt, còn dùng được thì mang đến cho người khác dùng và trích tiền thu được để làm từ thiện. Đây là việc làm có ý nghĩa, vì bản thân vừa không lãng phí, vừa làm từ thiện giúp cho người khác. Và đây cũng chính là tinh thần của Mottainai.
Chúng tôi xin mời các anh chị đăng ký gian hàng và mua sắm từ thiện tại ngày hội Mottainai 2017 do BCH Đoàn khoa Nhật Bản học và CLB cựu sinh viên du học sinh du học Nhật Bản TP. HCM (Juach) tổ chức. Sẽ có nhiều điều bất ngờ thú vị dành cho các anh chị.
Link đăng ký gian hàng: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIvCnio8-15Q6NfArKK6AnGS_ZIZ6CZGbYEkCRozQwMhSJSA/viewform
Xin cám ơn,