THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ DỰ ÁN CHO CHƯƠNG TRÌNH VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNGTHÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ DỰ ÁN CHO


CHƯƠNG TRÌNH VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG


 


 Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh (TLSQ Nhật Bản) cần tuyển một Trợ lý Dự án để thực hiện những nghiệp vụ liên quan đến Chương trình viện trợ không hoàn lại cho các dự án của Chính quyền địa phương, Cơ quan giáo dục – y tế, Tổ chức phi chính phủ (NGO) hoạt động tại Việt Nam.


 


I/ ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG


1. Quốc tịch Việt Nam, dưới 45 tuổi, có khả năng đến làm việc tại văn phòng.


2. Có khả năng sử dụng tiếng Nhật trong công việc. Ưu tiên ứng viên biết tiếng Anh.


3. Biết sử dụng Word, Excel.


4. Có thể đi công tác đến các địa phương trong nước (có khả năng phải đi công tác nhiều ngày).


5. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty tư nhân.


 


II/ HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG


1. Mức lương : theo quy định của TLSQ Nhật Bản.


2. Địa điểm làm việc : tại văn phòng của TLSQ Nhật Bản(261 Điện Biên Phủ, Q.3, TP.HCM)


3. Thời gian làm việc : từ thứ Hai đến thứ Sáu (08:30 ~ 17:15). Có thể phải làm thêm giờ hoặc làm việc vào thứ Bảy, Chủ


   Nhật và ngày lễ.


4. Thời hạn làm việc : từ ngày 15/9/2017 (dự định) đến ngày 31/03/2018 (tùy vào năng lực làm việc có thể gia hạn hợp


   đồng tối đa 3 năm)


5. Nội dung công việc : các công việc liên quan đến chương trình viện trợ không hoàn lại dành cho địa phương như :


・Tiếp nhận và quản lý các hồ sơ xin viện trợ


・Thẩm định, kiểm tra các nội dụng liên quan đến hồ sơ xin viện trợ


・Theo dõi, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án


・Quản lý các dự án đang thực hiện và các dự án đã hoàn thành


・Liên lạc, trao đổi với cơ quan xin viện trợ, thực hiện dự án.


・Lập báo cáo dự án


・Khảo sát dự án (tìm hiểu dự án trước khi thực hiện, giám sát, đánh giá tính hiệu quả của dự án trong và sau khi thực


  hiện)


・Chuẩn bị các công việc liên quan đến lễ ký kết viện trợ


 


III/ HỒ SƠ TUYỂN DỤNG


1. Sơ yếu lý lịch (có dán hình), CMND (bản sao) gửi đến bằng đường bưu điện. Sơ yếu lý lịch viết bằng tiếng Nhật, trong


   đó ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc, điện thoại di động, địa chỉ email, quá trình học tập và làm việc, các chứng


   chỉ về trình độ tiếng Nhật, tiếng Anh.


1. Hồ sơ đã nộp sẽ không được trả lại.


2. Những ứng viên có đầy đủ điều kiện trên sẽ được tuyển chọn, sau đó sẽ được liên lạc để mời Thi viết và Phỏng vấn.


2. Miễn tiếp qua điện thoại về các việc liên quan đến quá trình xét tuyển hồ sơ cũng như kết quả tuyển dụng.


3. Địa chỉ gửi hồ sơ: Ban Kinh tế, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh(261 Điện Biên Phủ, Q.3,


   TP.HCM)


3. Ngoài bì thư ghi rõ: “HỒ SƠ TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ DỰ ÁN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI”


 


IV/ HẠN NỘP HỒ SƠ


 Gửi đến trước ngày 18 tháng 8 năm 2017 (thứ Sáu)


 


V/ MỌI THẮC MẮC LIÊN QUAN, VUI LÒNG LIÊN HỆ THEO SỐ ĐIỆN THOẠI SAU


 TLSQ Nhật Bản, Ban Kinh Tế    


 Tel: 08-3933-3510