2016 JAPAN Intership Program 国際化促進インターンシップ事業【外国人受入インターンシップ】(2016/06/13)Link Facebook JUACH: https://goo.gl/bMT3VP


 


-----------
Chào các bạn thành viên JUACH
Có thông tin tuyển dụng như file đính kèm:【日】外国人受入インターンシップ委託決定者のお知らせ

JPN_JIP_flyer_intern_Page_1

JPN_JIP_flyer_intern_Page_2