TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ GIÁM ĐỐCTUYỂN DỤNG TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC CHO CÔNG TY NHẬT BẢN

Nhiệm vụ + Trách nhiệm:
- Quản lý, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng.
- Hỗ trợ các bộ phận khác khi cần thiết để công việc được vận hành thuận lợi
- Giám sát công việc của các phòng ban và thực hiện những công việc được giao
- Gửi báo cáo mỗi ngày cho quản lý.
Chế độ:
-         Lương tại 400 ~ 650 USD ( tùy kinh nghiệm)
-         Chế độ ngày nghỉ, bảo hiểm theo luật lao động qui định
Yêu cầu:
·        Tốt nghiệp đại học
·        Tiếng Nhật ~ N2 ( giao tiếp tốt)
·        Có Anh văn là lợi thế
Quy trình ứng tuyển:
-         Gửi CV tiếng Nhật cho nhà tuyển dụng: apply.vietlabo@gmail.com
-         Hạn nộp hồ sơ: Ngày 31/05/2015