THÔNG TIN TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN TIẾNG NHẬTCần tìm Giảng viên tiếng Nhật muốn hợp tác làm đào tạo tiếng Nhật ở Trung Tâm Đào Tạo

Nguồn Nhân Lực Việt – Nhật ở TP. HCM và Hà Nội.

Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Nguyễn Đoàn Hùng, Cựu Sinh Viên Du Học Nhật Bản

Email:  doannguyen52@yahoo.com