CÔNG TY KIỂM TOÁN TUYỂN JSD VÀ BIÊN DỊCH TIẾNG NHẬTHiện công ty TNHH Kiểm Toán M&H cần tuyển nhân sự cho Bộ phận Phát triển khối khách hàng sử dụng tiếng Nhật/ Japanese Service Development Dept. (“JSD”) Nội dung tuyển dụng như sau:

1-Trợ lý JSD: 

Yêu cầu:

-Người Nhật hoặc người Việt
-Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn luật, tư vấn thuế, kế toán, kiểm toán, . . .

Nhiệm vụ:

 -Hỗ trợ công tác chăm sóc và phát triển khách hàng.

Chế độ:

-  Lương thỏa thuận (theo kinh nghiệm làm việc)
-  Chế độ ngày nghỉ, bảo hiểm theo luật lao động qui định 


2-Biên dịch tiếng Nhật

Yêu cầu:

- Thành thạo tiếng Nhật.
Ưu tiên các ứng viên đã làm qua các công việc có liên quan đến thuế, kế toán, kiểm toán, . . .

Nhiệm vụ:

 - Biên dịch các hồ sơ, tài liệu liên quan đến tư vấn thuế, kiểm toán, thẩm định giá, . . .

Chế độ:

-  Lương thỏa thuận (theo kinh nghiệm làm việc)
-  Chế độ ngày nghỉ, bảo hiểm theo luật lao động qui định
 
*Quy trình  ứng tuyển:

 -  Gửi CV tiếng Nhật +Anh (hoặc Nhật+Việt) cho nhà tuyển dụng qua email: mhauditing@hcm.vnn.vn hoặc mhhuongle@gmail.com
-  Phỏng vấn bởi Nhân sự
-  Kiểm tra kiến thức
-  Phỏng vấn bởi Giám đốc
-  Thử việc
-  Trở thành nhân viên chính thức của công ty


Ngày đăng 11/7/2014