Hội thảo du học Nhật Bản SANPOU Tháng 9/2016Ngày đăng tin: 2016/08/31
Link Facebook JUACH: http://goo.gl/cCt4ac

HỘI THẢO DU HỌC NHẬT BẢN SANPOU Tháng 9/2016

Địa điểm : VJCC Thành phố Hồ Chí Minh, Số 15 đường D5, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Thời gian : 9:00-14:00 Chủ nhật ngày 18/9/2016
Thông tin chi tiết tham khảo link sau: http://www.sanpou-s.net/vietnam2016/ hoặc https://www.facebook.com/Sanpou-VIET-NAM-1527425854247492/