Thư kêu gọi quyên góp ủng hộ nạn nhân động đất Kumamoto (tháng 4/2016) (kêu gọi trước khi kết sổ)Link Facebook JUACH: https://goo.gl/pAE7om

-----------
Thân gửi các anh chị thành viên JUACH


Tiếp theo thư kêu gọi quyên góp ủng hộ người dân Kumamoto của trưởng ban thư ký Tô Thanh Mỹ Ngọc, tôi xin trân trọng thông báo hiện nay đã có nhiều thành viên chúng ta tham gia quyên góp và đã vận động được một số tiền kha khá. Xin chân thành cám ơn tấm lòng từ thiện của các anh chị. Ngày nhận tiền quyên góp sẽ hết 17h ngày 15 tháng 6 năm 2016. Ban chấp hành rất mong muốn nhận thêm nhiều tấm lòng thành của các anh chị dành cho người dân Kumamoto. Xin vui lòng chuyển khoản vào thông tin bên dưới: 
 ● Chủ tài khoản: Đặng Thị Ngọc Sương ( Trưởng ban Kế toán ) 
 ● Số tài khoản: 0071.000.875.474 
 ● Ngân hàng : Vietcombank- Chi nhánh TP. HCM 
 ● Nội dung : Kumamoto- họ tên của người chuyển khoản 
Ví dụ: Kumamoto - Nguyen Van A

Số tiền ủng hộ mà JUACH nhận được mang tấm lòng chân thành của các anh chị và giá trị tấm lòng đó rất lớn. Tôi tin rằng người dân Kumamoto sẽ cảm nhận được tấm chân tình đó. Để báo đáp ân đức của các thành viên Juach, ngài phó tổng lãnh sự sẽ đích thân nhận tiền mặt từ ban chấp hành và chuyển trao cho người dân Kumamoto. Đây là một việc rất đáng mừng.

Nhân đây, xin trích dẫn một câu chuyện liên kết với việc quyên góp ủng hộ người dân Kumamoto. Câu chuyện được trích dẫn từ sách “Liễu Phàm Tứ Huấn – Phương Pháp Cải Tạo Vận Mạng”. Xin gởi để các anh chị cùng đọc.

“Xưa có một nữ thí chủ vào chùa lễ Phật, muốn cúng dường nhưng không có tiền, trong túi chỉ còn hai đồng nên đem bỏ cả ra để cúng. Vị trụ trì đích thân làm lễ bái sám hồi hướng cho. Sau nữ nhân đó được tiến vào cung, tiền tài, phú quý có thừa, đến chùa lễ Phật đem cả ngàn lượng bạc cúng dường. Hòa thượng trụ trì sai đồ đệ làm lễ hồi hướng mà thôi. Nữ thí chủ nọ thấy vậy liền hỏi: Trước đây tôi chỉ cúng dường có hai đồng mà phương trượng đích thân làm lễ bái sám hồi hướng cho, nay cúng dường cả ngàn lượng bạc mà sư không tự mình làm lễ là vì sao vậy? Vị hòa thượng đáp: Trước kia tiền bố thí quả là ít ỏi nhưng phát xuất từ tấm lòng chân thành, nếu bần tăng không đích thân bái sám hồi hướng thì không đủ báo đáp được ân đức ấy. Nay tiền cúng dường tuy thật khá hậu, nhưng tâm bố thí không được chân thành như trước, nên bảo đồ đệ thay bần tăng làm lễ cũng đủ”.


Vì vậy một lần nữa xin chân thành cám ơn các anh chị đã nhiệt tình ủng hộ quyên góp cho người dân Kumamoto. Thay mặt ban chấp hành tôi xin chúc các anh chị gặp nhiều may mắn.

Hội trưởng JUACH
Hồ Lê Thị Xuân Trinh (2016/06/13)

Screen Shot 2016 05 08 at 23 00 31